View All Search Results
Pretraga

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Kad je riječ o vašim osobnim podacima koji podliježu obradi, u skladu s člankom 13. Zakonodavne uredbe 196 iz 2003. (dalje u tekstu: „Kodeks o privatnosti”), grupacija Luxottica Group S.p.A. (dalje u tekstu: „Luxottica”) obavještava vas o sljedećemu:

1. Vrste podataka

Luxottica ekskluzivno obrađuje osobne podatke (poput osobnih podataka, IP adrese, adrese elektronske pošte, telefonskog broja, podataka povezanih s preferencijama, osobne slike, portreta i glasa) koje dobivamo od vas, uz izričito isključivanje svih osjetljivih podataka.

2. Svrhe obrade podatakaSvrhe obrade podataka

Obrada vaših osobnih podataka:

  1. provodi se u svrhe omogućivanja kreiranja osobnog profila i prijave u rezervirane dijelove mrežne stranice kako biste pristupili uslugama koje se na njima nude, uključujući sudjelovanja u natjecanjima i nagradnim igrama, bude li ih;
  2. provodi se u svrhe omogućivanja (uporabom kolačića za praćenje) učinkovitije i osobnije navigacije ovom mrežnom stranicom;
  3. može se upotrebljavati u svrhe obavješćivanja, uključujući e-porukama, SMS-om ili telefonom, u skladu s vašim preferencijama, o proizvodima društva Luxottica ili njegovih podružnica koje pripadaju istoj grupaciji („Luxottica Group”) te s njima povezanim promocijama i komercijalnim aktivnostima ;
  4. može se upotrebljavati, u slučaju da se registrirate za neko od naših natjecanja ili nagradnih igara, za vaše sudjelovanje u takvu natjecanju ili nagradnoj igri, naknadne marketinške ili reklamne kampanje, za sudjelovanje na događajima u vezi s grupacijom Luxottica Group.
Te podatke čuva društvo Luxottica i nakon raskida odnosa s Luxotticom radi ispunjavanja potrebnih obveza, ako postoje, ili obveza koje proiziđu iz navedenog raskida, unutar djelokruga ovdje detaljno navedenih svrha.

3. Metode obrade podataka

Prikupljeni podaci, neovisno o tome je li ih korisnik dao izravno ili preko trećih strana ovlaštenih za davanje takvih podataka, obrađuju se i automatiziranim alatima te u skladu s postupcima navedenim u Kodeksu o privatnosti.
Takva obrada podataka sastoji se od radnji ili nizova radnji naznačenih u članku 4. stavku 1. točki a) Kodeksa o privatnosti: prikupljanja, bilježenja, organiziranja, čuvanja, ispitivanja, razrade, mijenjanja, biranja, povrata, uspoređivanja, iskorištavanja, međusobnog povezivanja, blokiranja, objavljivanja, dijeljenja, brisanja i uništavanja podataka, neovisno o tome nalaze li se potonji u banci podataka.
Takvu obradu provodi kontrolor podataka ili bilo koji dobavljač usluga treće strane (ali i subjekti koji pripadaju grupaciji Luxottica Group) koji mogu djelovati kao obrađivač podatka i/ili osoba zadužena za obradu.

4. Priroda prikupljanja podataka; posljedice nepružanja podataka

S obzirom na ovdje opisan način obrade, davanje osobnih podataka je opcionalno i nije obvezno. Ne navedete li potrebne podatke ili u slučaju prigovora na obradu osobnih podataka, nećemo moći: (i) omogućiti vam prijavu na ovo mrežno mjesto ili pristup ovdje sadržanim uslugama, uključujući sudjelovanje u nagradnim igrama, (ii) odgovoriti ni na koji od vaših zahtjeva.

U slučaju neodobravanja obrade podataka prema točki 2.b) ili u slučaju naknadnog povlačenja danog odobrenja nećemo vam moći omogućiti (kolačićima za praćenje) učinkovitiju i personaliziraniju navigaciju mrežnom stranicom.

U slučaju neodobravanja obrade podataka prema točki 2.c) ili u slučaju naknadnog povlačenja danog odobrenja, nećemo vas moći uključiti u personalizirane marketinške ili telemarketinške inicijative, pružene u skladu s vašim preferencijama, a u vezi s proizvodima ili promocijama Luxottice kao ni u bilo koju drugu s njima povezanu komercijalnu inicijativu.
U slučaju neodobravanja obrade podataka prema točki 2.d) ili u slučaju naknadnog povlačenja danog odobrenja, nećemo vas moći uključiti u natjecanja ili nagradne igre i/ili se nećemo moći koristiti vašim podacima u marketinškim ili reklamnim kampanjama ili za sudjelovanje u događajima povezanima s grupacijom Luxottica Group.

5. Otkrivanje podataka

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni, u okvirima ovdje navedenih ograničenja i opsega te u skladu sa zakonom, tijelima javne uprave i dobavljačima roba i/ili usluga treće strane tijekom uobičajenog tijeka poslovanja i/ili tijekom razvoja njihova poslovanja kao i, unutar ovdje navedenih ograničenja i opsega, drugim društvima grupacije Luxottica.
Subjekti kojima se otkrivaju ti podaci mogu nastaviti raditi kao obrađivači podataka koje imenuje Luxottica.
Kao posljedica prethodno navedenih komunikacija, vaši se podaci mogu prenijeti u zemlje izvan Europske unije.

Vaši se podaci ni pod kojim uvjetima neće dijeliti.

6. Prava subjekta podataka

Prema članku 7. Kodeksa o privatnosti, subjekt podataka ima pravo na specifična prava, uključujući
(i) pravo dobivanja potvrde o tome postoje li osobni podaci o njemu te na komunikaciju takvih podataka u razumljivu obliku,
(ii) pravo da bude obaviješten o izvoru osobnih podataka kao i o svrhama obrade te o logici primijenjenoj pri obradi,
(iii) pravo na brisanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni kao i na ažuriranje, ispravljanje te, ako subjekt podataka za to iskaže interes, objedinjavanje podataka,
(iv) pravo prigovoriti, iz opravdanih razloga, obradi svojih osobnih podataka.

7. Kontrolor podataka

Kontrolor podataka (u skladu s člankom 28. Kodeksa o privatnosti) jesu Luxottica Group S.p.A., društvo s registriranim sjedištem na adresi Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italija, odnosno njezin pravni zastupnik, i Luxottica Italia S.r.l., društvo s registriranim sjedištem na adresi via Valcozzena 10, 32021, Agordo (Belluno).
Za sve daljnje informacije i/ili zahtjeve u vezi s obradom osobnih podataka ili za ostvarivanje prava iz članka 7. Kodeksa o privatnosti, možete se obratiti kontrolorima podataka u pisanom obliku na sljedeću adresu e-pošte privacy@luxottica.com.

Luxottica Group S.p.A.

ODOBRENJE ZA OBRADU PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

Odabirom ove opcije klikom na okvir (odobrenje je opcionalno!), prihvaćam prethodno navedenu politiku o privatnosti, ODOBRAVAM obradu svojih osobnih podataka (isključujući osjetljive podatke) – kao i njihov prijenos izvan Europske unije te komunikaciju tih podataka trećim stranama u skladu s prethodno navedenom politikom o privatnosti– i elektroničkim putevima kako biste kontaktirali sa mnom u kontekstu promotivnih i reklamnih kampanja grupacije Luxottica Group kao i e-porukama, tekstualnim porukama, telefonski, na ciljani način i ovisno o mojim preferencijama, u okviru politike o privatnosti.

ODOBRENJE ZA IME I SLIČNE INFORMACIJE TE NJIHOVA OBJAVA

Za odgovarajuću naknadu, čiji se primitak i dostatnost ovime potvrđuju, ovime društvu Luxottica Group S.p.a., njegovim društvima roditeljima, podružnicama, pridruženim društvima, agentima i zastupnicima (zajednički: „Luxottica”) dodjeljujem apsolutno i neopozivo pravo i dopuštenje za upotrebu, ponovnu upotrebu, objavljivanje, ponovno objavljivanje, javno objavljivanje, izvođenje, prenošenje, izlaganje i reproduciranje mojeg imena, adrese, e-adrese, izjava, videozapisa, glasa, fotografije ili sličnih informacija, u cijelosti ili dijelom, pojedinačno ili zajedno s drugim materijalom, uključujući, bez ograničenja, tekstove, fotografije, videozapise ili slike na bilo kojem mediju (koji je sada poznat ili koji će se kasnije izumiti) te u sve svrhe uključujući, bez ograničenja, oglašavanje, reklamiranje, promoviranje, natjecanja, pakiranje i trgovanje diljem svijeta i bez ograničenja u vezi s načinom, učestalosti ili trajanjem upotrebe. Slažem se da se moje ime, adresa, e-adresa, izjave, videozapisi, glas, fotografije ili slične informacije mogu upotrebljavati s bilo kojim vizualima, tekstom ili drugim elementima koje Luxottica, o vlastitu nahođenju, može odrediti za uporabu u svim medijima (uključujući, ali ne i ograničeno na, uporabu na internetu). Također se slažem da ništa što je ovdje navedeno ne obvezuje Luxotticu na upotrebu mojeg imena, adrese, e-adrese, izjava, videozapisa, glasa, fotografija ili ostalih sličnih informacija. Razumijem da sav sadržaj koji učitam na ovu mrežnu stranicu („sadržaj”) podliježe prethodnom odobrenju Luxottice. Sadržaj ne smije biti agresivan, uvredljiv, klevetnički, ogovarački, pornografski, vulgaran, opscen ili blasfemičan. Ni na koji način ne smije kršiti načela javnog reda i morala ili potencijalno na bilo koji način štetiti maloljetnicima. Ne smije sadržavati vjerske ili političke izjave te ne smije biti nelegalan ni iz kojeg razloga. Sadržaj ne smije ni izravno ni neizravno oštetiti treće strane ili pozivati na nelegalno ponašanje. Nadalje, sadržaj ne smije kršiti zakone koji su na snazi – uključujući, ali bez ograničenja, Zakon o autorskom pravu i Zakon o zaštiti podataka – te ne smije sadržavati svojstvene žigove, prava na intelektualno ili industrijsko vlasništvo ili druga prava trećih strana. Ne smije uključivati sadržaj zaštićen autorskim pravima bez izričitog ovlaštenja nadležnog nositelja autorskog prava. Sadržaj ne smije sadržavati druge žigove osim žiga Ray-Ban, ne smije sadržavati viruse ili bilo kakav programe čiji je cilj oštetiti ili utjecati na rad stranice Ray-Ban.com, uključujući programe koji utječu na funkcionalnosti Sponzorovih poslužitelja, softver koji odobrava pristup podacima ili ostalim informacijama i komunikacijama pohranjenima u takvim poslužiteljima. Sadržaj ne smije sadržavati oglašavačke ili promotivne materijale ili druge poruke koje nisu mjerodavne za marku. Prema isključivom mišljenju Sponzora, sadržaj koji ne udovoljava nekom od ovih zahtjeva i/ili koji Sponzor smatra na bilo koji način negativnim, uvredljivim ili kontroverznim bit će diskvalificiran i javnost mu neće moći pristupiti. Primam na znanje da će svako nelegalno ponašanje kao i svako ponašanje koje može rezultirati opasnošću za treću stranu biti prijavljeno nadležnim tijelima. Dodatno se slažem da je Luxottica jedini i isključivi vlasnik svih materijala nastalih u skladu s ovim Odobrenjem i Objavom te da neću primiti nikakvu plaću, naknadu, kompenzaciju ili protuuslugu bilo koje vrste. Izjavljujem i jamčim da imam pravo dodijeliti Luxottici prethodno navedena prava bez dobivanja dopuštenja ili plaćanja trećoj strani ili subjektu. Ovime se odričem svih prava koja mogu imati glede nadzora i odobrenja gotovog proizvoda i oglašivačkih/reklamnih materijala koji bi se mogli iskoristiti te ovime Luxotticu i njezine službenike, direktore, zaposlenike, izvođače, agente, kao i sve opunomoćenike, uključujući, bez ograničenja, korisnike licencije, nasljednike i zastupnike, razrješujem i oslobađam, obeštećujem i oslobađam odgovornosti od svih dugova, gubitaka, potraživanja, zahtjeva, troškova (uključujući, bez ograničenja, odvjetničke naknade) i izdataka koji nastanu ili su u vezi s bilo kakvom upotrebom koja je ovime odobrena, uključujući bez ograničenja, sve tužbe zbog klevete, zadiranja u privatnost, prava javnosti ili kršenja autorskih prava. Kad je riječ o izjavama i objavama koje se mogu meni pripisati ili koje sam pružio/pružila, ovime jamčim i izjavljujem da takve izjave i objave točno odražavaju moje istinito i iskreno iskustvo i/ili uvjerenje. Pristajem priložiti dodatne isprave kojima se navedeno potvrđuje, a koje Luxottica može razumno zatražiti. Izjavljujem da sam punoljetan/punoljetna te da mogu sklapati obvezujuće ugovore, da su sve osobe snimljene u videozapisima ili na fotografijama punoljetne te da nisam u sukobu ugovornih obveza koji bi utjecao na dodjeljivanje ovdje dodijeljenih prava. Ako nisam punoljetan/punoljetna, potpis mojih zakonskih skrbnika koji se nalazi u nastavku predstavlja pristanak skrbnika u moje ime na uvjete i odredbe ovog Odobrenja i Objave.

Politika o kolačićima

Ova mrežna stranica ili alati treće strane kojim se ona služi koriste se kolačićima koji su nužni za rad i korisni za ciljeve navedene u politici o kolačićima, uključujući mogućnost da vam se, u skladu s vašim interesima, šalju reklame. Ako želite znati više ili odbijate pristati na sve kolačiće ili na neke od njih, pročitajte politiku o kolačićima.
Zatvaranjem ovog natpisa, pomicanjem po ovoj stranici, klikom na poveznicu ili nastavkom pregledavanja stranica na bilo koji drugi način, složit ćete se s upotrebom kolačića.